Edvard Munch,Evening, Melancholy

Kada te ostavi ona koju voliš.
Kada te ostavi ona koju voliš.
Kada te ostavi ona koju voliš.
Kada te ostavi ona koju voliš.

Prvo osetiš jedno ništa
Prvo osetiš jedno ništa.
Prvo osetiš jedno ništa.
Prvo osetiš jedno ništa.

Zatim osetiš jedno ništa.
Zatim osetiš jedno ništa.
Zatim osetiš jedno ništa.
Zatim osetiš jedno ništa.

Idem da prošetam.
Gde ćeš po kiši?
Ja volim kišu.
Ponesi kišobran.
Ne treba mi kišobran.
Pa idi onda kad si lud.

I šetaš. I šetaš. I šetaš. I šetaš. I šetaš. I šetaš. I šetaš. I šetaš…
I svi gledaju kako šetaš.
I kisneš. I kisneš. I kisneš. I kisneš. I kisneš. I kisneš. I kisneš. I kisneš…
I već ti je bolje.
I ne boli te ništa.
I ne boli te ništa.
Samo malo… ništa.

Branislav Petrović (1937—2002), srpski pesnik i novinar. Pesma Kada te ostavi ona koju voliš u interpretaciji Petra Kralja.

Slika: Edvard Munk, Melanholija (1891) izvor: commons.wikimedia.org

Hi, I’m LittleLionHead