Saveti za pronalazak posla za studente ekonomije

U današnje vreme formalno obrazovanje samo je jedan od preduslova za izgradnju uspešne poslovne karijere. Tržište rada sa sobom nosi brojne prilike i sve je veći broj multinacionalnih  kompanija koje nude poslove u Srbiji, ali sa druge strane u  konkurencija je nikada jača. Kako biste uspeli da se izdvojite i stvorite sebi realnu priliku za zaposlenje, diploma fakulteta biće obavezan ali ne i dovoljan uslov za tako nešto. Veliki broj mladih ljudi danas imao je priliku da se usavršava u inostranstvu, mnogi studenti govore i po nekoliko svetskih jezika i nameće se pitanje kako se izdvojiti iz mora potencijalno dobrih kandidata. Ono što je sigurno je da tržište rada kao i sva druga tržišta sučeljavajući ponudu i tražnju izbacuje kvalitet u prvi plan i oni najbolji svakako će dobiti dobre prilike. U tom smislu ne treba da brinete hoćete li naći dobar posao, već treba da uradite sve što možete da kao gotov proizvod na tržištu rada stvorite konkretnu vrednost koju će poslodavci lako prepoznati. Šta je ono što od veština poslodavci u današnje vreme cene i traže?

Svakako je neophodno najpre da govorite strane jezike, to će vas ne samo izdvojiti od drugih kandidata već će vam omogućiti i da efikasno i na pravi način budete u mogućnosti da komunicirate sa nadređenim i drugim kolegama iz stranih firmi.

Zatim proaktivnosti i kreativnost, to su osobine koje se sve više traže. Brojni problemi već su rešeni u 21.veku međutim to ne znači da ne mogu biti rešeni na optimalniji, bolji i efikasniji način. U tom pogledu brojne kompanije stalno inoviraju i usavršavaju svoje proizvode, a ključni resurs koji im to omogućava jesu kvalitetni i kreativni ljudski resursi odnosno kadrovi.

Osim toga sposobnost za rad u timu se nesumnjivo izdvaja kao jedna od najvažnijih osobina svakog zaposlenog. Većina kompanija je orijentisana na projekte, tako da aktivnosti koje realizuju zavisi od većeg broja ljudi i gotovo je nemoguće postići bilo šta bez učešća većeg broja ljudi. U tom pogledu neophodno je da pojedinac ume da funkcioniše u timu, da ima kolege koje mogu u lancu odlučivanja biti iznad ili ispod njega, da bude otvoren i spreman da sasluša konstruktivnu kritiku ali i da pomogne drugim kolegama.

Međunarodno iskustvo je takođe nesumnjivo dragoceno kada tražite posao u stranim firmama. Sve te organizcije će radije primiti novog člana tima koji je već imao priliku da radi u multikulturološkoj sredini, da sarađuje sa kolegama različitih nacionalnosti i da mu nije strano da radi sa različitim ljudima na ostvarenju istih ciljeva. Često vas ovakvo iskustvo može više preporučiti za neki posao u odnosu na visok prosek na studijama ili nagrade.

Nagrade, stipendije i priznanja svakako upotpunjuju biografiju. Poželjno je da kandidat ima takva dostignuća jer govore o ambicioznosti i stremljenju kandidata ka izvrsnim rezultatima što je naravno uvek podudara sa misijom i vizijom kompanije. Svaka kompanija želi da ima vrhunske zaposlene koji će doprineti vrhunskim poslovnim rezultatima. Činjenica da je neko nagrađivan još pre početka profesionalne karijere govori o karkakteru te osobe i predstavlja značajnu referencu.

Kako steći radno iskustvo pre zaposlenja?

Postoje brojni načini da sebe preporučite za neko radno mesto time što ćete volontirati tokom studija, biti uključeni u društveno korisne projekte ili sprovesti i realizovati neku studentsku inicijativu. Ovo je idealan način da steknete radno iskustvo i budete u poslovnom okruženju i pre nego što započnete profesionalnu karijeru, malo koji poslodavac ovo neće umeti da prepozna. Učešće u ovakvim projektima kod pojedinca intenzivno razvija sposobnost za rad u timu ali i oslobađa liderski potencijal koji je svih poslodavcima neophodan. Osim toga steći ćete osnove projektnog menadžmenta i naučiti kako da raspolažete ograničenim resursima. Volontersko angažovanje u društveno korisnim projektima može vam doneti i brojne kontakte i omogućiti vam da svoju mrežu proširite i upoznate ljude sličnih interesovanja. Konačno, osećate ćete se i korisno i ispunjeno jer unapređujete društvo u kome živite i doprinosite povećanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Gde pronaći prvi posao i na koji način?

Postoje brojni internet sajtovi koji se bave zapošljavanjem, možete pratiti aktivne oglase i konkurisati za one za koje smatrate da imate dovoljan broj referenci. Dobar kanal mogu biti i studentske prakse koje mogu da obezbede brojne studentske organizacije, poput AIESEC-a. Važan kanal može biti i preporuka nekog od profesora koji su vam predavali, a sve je više mladih koji prvi posao nalazi tako što volontira ili obavi obaveznu praksu u toj instituciji još tokom studija. Nameće se logičan zaključan da aktivizam može doneti mnogo toga, ali i brojna poznanstva koja mogu biti korisna u službi pronalaska prvog posla.